Vores motto er: Perfekt,

på højeste niveau

og altid til tiden!

Biuro Tłumaczeń i Obsługi Biznesu DELTA
Language & Business Service

+48 61 828 80 81
biuro@btd.pl
KVALITET

Oversættelsesbureauet DELTA garanterer Dem den højeste, konstante kvalitet af den tilbudte service. Den sikres ved løbende kundeundersøgelser

Vores medarbejderstab består af et team af højtuddannede tolke, oversættere og konsulenter samt en række professionelle tolke, som samarbejder med DELTA og vi kan således magte enhver ordre fra vores kunder. Vores konsulenter er specialister på diverse fagområder.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterer Dem altid højeste kvalitet af vores ydelser. DELTA verificerer kvaliteten af de fleste oversatte tekster, idet vi lader dem vurdere af uafhængige specialister, hovedsagelig af folk med det pågældende sprog som modersmål.

Det konstant stigende antal af vores kunder er det bedste bevis for kvaliteten i vores arbejde!

Grundighed:

Vi tilbyder oversættelser, som er korrekte med hensyn til sprog og opsætning.

Diskretion og sikkerhed:

DELTA indgår med sine kunder en speciel aftale om garanti for tavshedspligt. Enhver af vores tolke og oversættere har underskrevet en forpligtelse til ikke at afsløre indholdet i de ham betroede dokumenter.

Kommunikation:

Moderne software garanterer en hurtig og velfungerende kommunikation mellem bureauet og kunderne. DELTA sørger for, at dokumenterne er sikre under deres fremsendelse ad elektronisk vej. Altid aktuelle antivirus - programmer og filtre beskytter vores kunders materiale og vores elektroniske post mod virus.

Pålidelighed:

DELTA udfører altid oversættelser i rette tid, inden for en for kunden passende frist. Oversættelsen kan leveres pr. e-mail, pr. post / kurerfirma. Alt efter Deres ønske!